Vi jobber tett med våre kunder for å oppnå kundens forventning og prosjektets målsetninger i alle faser av et byggeprosjekt. Vi jobber innen privat og offentlig sektor.  

Våre ansatte har lang erfaring innen VVS Bransjen, både som utførende og rådgivende part. Vi har høyt fokus på Digitalisering og papirløse prosesser. Våre medarbeidere har høyt fokus på BIM, og alle våre prosjekter kan driftes igjennom Autodesk 360 samt gjøres tilgjengelig for direkte samhandling i designprosessen for våre kunder.

Vi utfører Detaljprosjektering innen følgende godkjenningsområder:

    • Sanitærinstallasjoner -Tk3
    • Varme- og kuldeinstallasjoner -Tk3
    •  Ventilasjon- og klimainstallasjoner -Tk3
    • Vannforsynings- og avløpsanlegg -Tk2
    • Slukkeinstallasjoner -Tk2

 

Share this Page