Vikenconsult har levert prosjektering av ventilasjon og luktreduksjon!

Grønn Gjødsel har flyttet sin produksjon inn i nye lokaler!

Vikenconsult AS startet prosjektet med å 3D-scanne den eksisterende fabrikken, deretter satt vi oss ned med kunde og plassere 3D modellene av prosessen inn i det nye bygget.

Resultatet var et godt planlagt fabrikklokale.


Nå går produksjonen for fult og kunden er strålende fornøyd med det nye ventilasjonsanlegget prosjektert av Vikenconsult AS. 

Luktreduksjonsanlegget sørger for et godt ytre miljø for naboene i området.Følg Vikenconsult AS for flere spennende prosjekter!