Skårer Syd Barnehage

Vikenconsult AS skal prosjektere Ventilasjon, Varme, Sanitær og Sprinkler i Signalbygg på Skårer!

Vikenconsult AS har fått i oppdrag å prosjektere for Proff Rørlegger Service AS.

Nøkkelinformasjon

Oppdragsgiver:
Proff Rørlegger Service AS

Oppgave:
Varmeinstallasjoner
Sanitærinstallasjoner
Slukkeinstallasjoner

Byggeår:
2019-2020