Grønn Gjødsel AS

Grønn gjødsel har flyttet fra gamle lokasjoner til et nytt bygg på Rudskogen.

Bedriften håndterer store mengder organisk masse som kombineres og presses til pellets. En av problemstillingene er støv og lukt samtidig levere et energieffektivt anlegg med gjenvinning av energi fra prosess.

Vi har bistått kunde med å planlegge ny prosesslinje og visualisert dette i 3D med hjelp av 3D scanning.

Vi har prosjektert ny ventilasjon, med sykloner og luktreduksjon med tilhørende 30m høy skorstein.

Nøkkelinformasjon

Oppdragsgiver:
Grønn Gjødsel AS

Oppgave:
Varme, sanitær, ventilasjon

Byggeår: 2023