Verkstedhagen

Nøkkelinformasjon

Oppdragsgiver:
AT RØR AS

Oppgave:
Varme, sanitær og sprinkler 

Byggeår:
2022-d.d