Skytta Terrasse

Prosjektet omhandler prosjektering av 15 stk leiligheter fordelt på 2 bygg. Bygget varmes opp via varmepumpe med tilhørende energibrønner.

Nøkkelinformasjon

Oppdragsgiver:
Alle tiders rør

Oppgave:
Varmeteknisk prosjektering
Sanitærteknisk prosjektering

Byggeår:
2019