Papirhuset

Bolig med næring i plan 1.

Nøkkelinformasjon

Oppdragsgiver:

Oppgave:
Fjernvarmeanlegg
Sprinkler
Varme og sanitær

Byggeår: