Kolbotnveien 45

Nøkkelinformasjon

Oppdragsgiver:
AM RØR AS

Oppgave:
Varme, sanitær, sprinkler, Ventilasjon og Vann og avløpsinstallasjoner

Byggeår:
2022-d.d