Vikenconsult AS, en ledende rådgivende virksomhet som er dypt engasjert i å fremme
bærekraft og miljøansvar gjennom alle aspekter av vår drift. Vi anerkjenner
viktigheten av miljøbeskyttelse og forplikter oss til kontinuerlig forbedring i vår
miljøprestasjon som en integrert del av vår forretningsstrategi og driftsmetoder.
Vår Miljøpolicy:

 1. Forpliktelse til Bærekraft: Vi forplikter oss til å operere på en miljømessig
  ansvarlig måte, i samsvar med alle relevante miljølover og forskrifter.
 2. Ressursforvaltning: Aktiv forvaltning og reduksjon av ressursbruk, inkludert
  energi, vann og andre materialer.
 3. Avfallsreduksjon: Implementere praksis for avfallsminimering og fremme
  gjenbruk og resirkulering der det er mulig.
 4. Utdanning og Opplæring: Sikre at alle ansatte er fullt informert og opplært i
  miljøpolitikken vår og deres personlige ansvar i gjennomføringen.
  Styringssystemer og Rutiner for Miljøoppfølging:
 5. Regelmessig Evaluering og Revisjon: Vi gjennomfører regelmessige interne
  revisjoner for å vurdere effektiviteten av våre miljøstyringssystemer og for å
  identifisere områder for forbedring.
 6. Miljørisikostyring: Identifisering og styring av miljørisikoer i våre prosjekter
  og drift, og implementering av passende forebyggende tiltak.
  Kvalitetssikring og Overholdelse av Miljølovgivning:
 7. Kvalitetssikring: Vi har fokus på miljø i vår kvalitetssikring av
  prosjekteringsarbeid, noe som skal påvirke våre prosjekter positivt.
 8. Overholdelse av Lover og Forskrifter: Streng overholdelse av alle relevante
  miljølover og forskrifter som en grunnleggende del av våre
  forretningsoperasjoner.
 9. Kontinuerlig Forbedring: Vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring av våre
  miljøstyringssystemer for å forbedre vår samlede miljøprestasjon.