Kantorbekken Terrasse

Kantorbekken Terrasse

Vikenconsult AS skal levere prosjekteringstjenester innen varme, Sanitær og Vannforsyning til Kantorbekken Terrasse. Prosjektet består av 106 leiligheter over parkeringskjeller plassert ved et bekkeløp som skal gjenåpnes. Nøkkelinformasjon Oppdragsgiver: Askim og Mysen Rør AS Oppgave: Varmeinstallasjoner sanitærinstallasjoner Vann og avløpsinstallasjoner Byggeår: 2020

Skårer Syd Barnehage

Skårer Syd Barnehage

Vikenconsult AS skal prosjektere Ventilasjon, Varme, Sanitær og Sprinkler i Signalbygg på Skårer! Vikenconsult as har fått i oppdrag å prosjektere for Proff rørlegger service AS.   Nøkkelinformasjon Oppdragsgiver: Proff rørleggerservice AS Oppgave: Varmeinstallasjoner Sanitærinstallasjoner Slukkeinstallasjoner Byggeår: 2019-2020